Akustik Emisyon Testleri

Akustik emisyon, gerilme altındaki malzemelerde bir ya da daha çok yerel kaynağın hızla enerji salarak geçici elastik dalgalar ürettiği olaylar ve bu şekilde oluşan geçici elastik dalgalar olarak tanımlanır.Elastik olarak genleşmiş malzemede boşluk, inklüzyon vb. bir hata varsa, çatlamalar yüksek derecede streslenen bu noktalarda oluşarak, hızlı bir dislokasyonla malzeme elastik enerjisini hızla serbest bırakarak gevşer. Bu akustik emisyon olayını tanımlar.Diğer pek çok tahribatsız muayene yöntemi hataların geometrik şeklini algılarken, akustik emisyon, hareketini algılar. Fakat akustik emisyon, bölgesel tarama yapmadan yapının bütünlük kontrolünü tek test ile yapabilir. Ayrıca diğer yöntemlerden farklı olarak test bölgelerinin tamamına ulaşım gerektirmez. Bu durum özellikle erişimi güç yer altı depolama tankları gibi uygulamalarda alternatifsiz yöntem olma avantajını sunmaktadır.

TEKPROM, hiç kullanılmamış veya servis sürecindeki çeşitli basınçlı kaplar ile yer altı, yer üstü depolama tanklarının; çatlaklarının, kaçaklarının tespitine, korozyon ve kaynak hatalarının belirlenmesine yönelik olarak akreditasyon kapsamında Akustik emisyon testleri hizmeti sunmaktadır.

 • Akustik Emisyon (AE) Yöntemi ile Tankların Muayenesi

  Akustik emisyon, gerilme altındaki malzemelerde bir ya da daha çok yerel kaynağın hızla enerji salarak geçici elastik dalgalar ürettiği olaylar ve bu şekilde oluşan geçici elastik dalgalar olarak tanımlanır.Elastik olarak genleşmiş malzemede boşluk, inklüzyon vb. bir hata varsa, çatlamalar yüksek derecede streslenen bu noktalarda oluşarak, hızlı bir dislokasyonla malzeme elastik enerjisini hızla serbest bırakarak gevşer. Bu akustik emisyon olayını tanımlar.Diğer pek çok tahribatsız muayene yöntemi hataların geometrik şeklini algılarken, akustik emisyon, hareketini algılar. Fakat akustik emisyon, bölgesel tarama yapmadan yapının bütünlük kontrolünü tek test ile yapabilir. Ayrıca diğer yöntemlerden farklı olarak test bölgelerinin tamamına ulaşım gerektirmez. Bu durum özellikle erişimi güç yer altı depolama tankları gibi uygulamalarda alternatifsiz yöntem olma avantajını sunmaktadır.

  TEKPROM, hiç kullanılmamış veya servis sürecindeki çeşitli basınçlı kaplar ile yer altı, yer üstü depolama tanklarının; çatlaklarının, kaçaklarının tespitine, korozyon ve kaynak hatalarının belirlenmesine yönelik olarak akreditasyon kapsamında Akustik emisyon testleri hizmeti sunmaktadır.

 • Ultrasonik Muayene (UT)

  Bu yöntemde hataların tespiti için ultrasonik ses demeti kullanılır. Kullanılan sesin frekansı 0,2-25 MHz arasındadır.Ultrasonik test malzeme içinde yayılan ses demetinin, akustik empedansda ( Malzemenin sesin yayılmasına karşı gösterdiği direnç) meydana gelen değişim sonucu kısmen veya tamamen yansıması prensibine dayanmaktadır.Yüksek frekanslı ses, elektrik enerjisini mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştürme yeteneğine sahip bir piezoelektrik kristal yardımı ile malzeme içine gönderilmektedir. Algılanan yankılar katod ışını tüpünde görünen elektrik sinyallerine dönüşür. Bugünkü teknoloji sayesinde bunlar bilgisayar ekranlarında digital sinyaller halinde görülmektedir.

  TEKPROM, A-B-C tipi tarama yöntemleri ile çalışan konvansiyonel ultrasonik hata detektörlerine ek olarak ilave D ve S taramalar ile üç boyutlu kesit görüntüleri elde eden Phased Array ve TOFD ultrasonik muayene detektörleri ile de ileri muayene hizmetleri sunabilmektedir.

 • Radyografik Muayene ve Film Değerlendirme (RT)

  Radyografi yönteminde nüfuz edici kısa boylu Radyasyon dalgaları kullanılmaktadır. Kontrol edilecek olan malzeme içindeki yoğunlukfarklılıkları sayesinde hata tespitleri yapılır. Malzeme üzerine gönderilen ışın genellikle film üzerine yansıtılır. Malzeme içindeki yapı bozuklukları nedeni ile farklı miktarda soğurulan ışınların yansımaları da farklı görüntüler oluşturur.Gerçekte film üzerine yansıyan görüntü malzemeden geçen ışının yarattığı gölge görüntüsüdür. Endüstriyel anlamda radyografi içsel hataların tespitinde kullanılacak en yaygın yöntemdir.
  TEKPROM, hem X-Ray ve Gama Ray yöntemleri ile sağlanan radyografik film çekimi hem de çekilmiş filmlerin değerlendirilmesi anlamında hizmet sunabilmektedir.

 • Sıvı Penetrant Metodu ile Muayene (PT)

  Bu yöntem gözeneksiz malzemelerdeki yüzey süreksizliklerini tespit etmek için kullanılır.Girici boya (penetrant) temiz bir yüzeye uygulandığında, yüzey süreksizliğinin içine kılcal (kapiler) etki ile nüfuz eder. Yeterli bir nüfuziyet süresinden sonra boyanın fazlası yüzeyden temizlenir. Yüzey süreksizliğine girmiş olan boya, genellikle bir emici (developer) yardımı ile yüzeye geri çekilir ve parça yüzeyinde görünür bir süreksizlik belirtisi oluşturur.

 • Manyetik Parçacık Metodu ile Muayene (MT)

  Bu yöntem ferromanyetik malzemelerin yüzey ve yüzey altı süreksizliklerinin tespitinde kullanılır.Bunun için malzemeye bir manyetik alan ve süreksizliklerin üzerinde oluşan kaçak alana karşı duyarlı manyetik parçacıklar (toz veya sprey) uygulamak gerekir. Manyetik parçacıklar, parça yüzeyinde kaçak alan tarafından tutularak görünür ve belirgin hale gelir.

 • Görsel Muayene (VT)

  Çıplak gözle veya yardımcı ekipman ile direk veya endirekt olarak yapılan  muayenedir.Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik yardımcılar (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken ilk çalışmadır. Diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standartlarının çoğunda da öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenir.

 • Sızdırmazlık ve basınç testleri (LT)

  Bir sistemin basınçlandırılması ile malzemeler ve kaynaklı bağlantılardaki sızdırmazlık testleri, uygunsuzlukların malzemelerin yapısı,kaynak ve  ısı tesiri altında kalmış bölgedeki (HAZ) sıvı veya gaz kaçağıyla belirlenerek yapılır.

 • Sertlik ölçümleri (HV, HB, HRC vb.)

  Sertlik kavramı, mukavemetin değerlendirilmesi (çeliklerde çekme mukavemeti gibi), aşınma dayanımı, işlenebilirlik vb. gibi önemli kavramlara öncülük eder.Taşınabilir sertlik ölçüm cihazları ile malzemelerin bölgesel sertlikleri ölçülerek, kaynak veya ısıl işlem sonrası bölgesel sertleşme ve yapı değişimleri, tanımlanamayan malzemelerin teyidi gibi durumlarda bu inceleme yapılabilmektedir.

 • Kalınlık ölçümleri

  Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı yardımıyla yapılan bu ölçümler sayesinde bir malzemenin korozyona uğrayıp uğramadığı, cidarkalınlığındaki azalmanın tespiti ile yapılmaktadır (Tüp, gemi gövdesi, tanklar vb.)

Haberler

Tekprom hakkında haberler

KÜRE TANK AKUSTİK EMİSYON MUAYENESİ
Adres değişikliğimiz hakkında (Yeni irtibat ofisimiz için Tıklayınız)
LPG tankerlerinin akustik emisyon (AE) testi ile değerlendirilmesi hizmetimiz
Vinç Periyodik Muayenesi
Genişleyen TÜRKAK 17020 akreditasyon kapsamımız ile hizmetinizdeyiz