Kaynak Mühendisliği Hizmetleri

Uluslararası Kaynak Mühendisliği (IWE) diplomasına sahip personelimizle sağladığımız kaynak mühendisliği hizmetlerimiz kapsamında üretim öncesinde, esnasında ve sonrasında hazırlanması gereken dokümantasyonun tamamlanması ve uygulamaya geçirilmesi, teknik şartnamelerin kontrolü, personel kalifikasyonunun değerlendirilmesi, malzemelerin kontrol ve analizi, fikstürleme ve kaynak donanımlarının ayarlanması, alevle doğrultma, ısıl İşlem, vb. faaliyetlerin doğru uygulanması alanlarında uzmanlık sağlanmaktadır.

  • Kaynak kalite dokümantasyonu ( WPS, WPQR, WQT, kaynak haritaları, sıra planları hazırlanması  ve onayı)
  • Kaynakçı, sert lehimci ve operatör personelin uluslararası standartlarda belirtilen sertifikasyon ve belgelerinin işe uygunluğunun değerlendirilmesi,
  • Uluslararası standartlara göre ana malzeme, kaynak dolgu malzemesi ve kaynak yöntemlerinin uygunluğunun denetlenmesi,
  • Ana malzemelere uygulanan tüm mekanik test sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması (çekme, eğme, çentik, sertlik, makro-yapı inceleme vb.)
  • Isıl işlem, alevle doğrultma parametrelerinin kontrolü,
  • Kaynak makineleri ve ısıl işlem cihazlarının denetlenmesi ve doğrulanması,
  • Ana malzeme doğrulama ve analizleri,
  • Hasar tespitleri,
  • Kalite süpervizörlüğü, kaynak denetim personeli ve teknikerlik desteği,
Haberler

Tekprom hakkında haberler

KÜRE TANK AKUSTİK EMİSYON MUAYENESİ
Adres değişikliğimiz hakkında (Yeni irtibat ofisimiz için Tıklayınız)
LPG tankerlerinin akustik emisyon (AE) testi ile değerlendirilmesi hizmetimiz
Vinç Periyodik Muayenesi
Genişleyen TÜRKAK 17020 akreditasyon kapsamımız ile hizmetinizdeyiz