Periyodik Muayeneler

İşletmelerde  İş Sağlığı ve İş Güvenliği  (İSİG)  yönünden , Kaldırma ve İletme Makinelerinin ve Basınçlı kapların emniyet ekipmanları ile birlikte güvenli bir şekilde kullanılması için, bu makine , ekipman ve kapların periyodik olarak test ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda elektrik ölçümleri , iç ortam ölçümlerinin de kontrol edilmesi gerekmektedir.

TEKPROM İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği  ve ilgili yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda, belirtilen makine ve ekipmanların periyodik muayenesini yapmaktadır.

 • Tesisatların Kontrolü

  Yangın Tesisatı ve Hortumlar,Motopomplar, Boru Tesisatları , Yangın Söndürme cihazları, Havalandırma ve Klima Tesisatlarının güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

  "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" EK III 2.3  Tesisatlar maddesi gereği İşletmelerde kurulu bulunan veya olması gereken Elektrik ve topraklama tesisatları, Yangın tesisatları ve Havalandırma tesisatları  yetkili Elektrik ve makine mühendisleri veya yetkili kuruluşlarca periyodik kontrole tabii tutulmaları gerekmektedir. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.

  Tekprom tarafından Gerçekleştirilen Tesisatların Kontrolleri

  • Yangın tesisatı ve hortumlar
  • Motopomplar
  • Boru tesisatı
  • Havalandırma ve klima tesisatları

 • İş Makinaları Kontrolleri

  İş makinaları yol inşaatı ile tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.
  Karayolunda kullanılmadığından dolayı karayolu trafik muayenesi kapsamında yer almayan iş makinalarının iş güvenliği açısından kontrol edilmeleri iş kazalarının önlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

  İş makinaları kontrollerini İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS EN 474-1+A1 standartlarında belirtilen şartlara uygunluk değerlendirmesi olarak gerçekleştirmektedir.

  Tekprom tarafından Gerçekleştirilen İş Makinaları Kontrolleri

  • Yükleyici
  • Kazıcı-Yükleyici
  • Ekskavatör
  • Dozer
  • Greyder
  • Sondaj
  • Fore Kazık
  • Silindir

 • İç Ortam Ölçümleri

  İç ortam ölçümleri “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik” şartlarına uygun olarak yapılmaktadır.
  Yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının ölçülebilir, izlenebilir bir şekilde ele alınması gerektiğinden iş yerinde termal konfor ve fiziki şartlar açısından uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu gaye ile işveren, çalışma ortamında yapılan işten ortaya çıkan; çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları öğrenmek,izlemek ve önlemek üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve ideal bir çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.

  İşletmelerdeki İç Ortam Ölçümleri

  • Gürültü Ölçümü
  • Aydınlatma Ölçümü
  • Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isı vb.)
  • Aspirasyon Debi Ölçümü
  • Titreşim Ölçümü
  • Toz Ölçümü
  • Baca Gazı (Emisyon) Analizleri
  • Uçucu Organik Bileşenler (VOC)
  • Hava kalitesi Ölçümü

 • Elektriksel Ölçümler

  Elektrik ile çalışan cihazlarda çeşitli sebeplerle oluşabilen kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir.Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını korumak amacıyla uygulanacak işlemlerden biridir. Cihaz gövdeleri yönetmeliklere uygun şekilde topraklanır, gerekirse kaçak akım rölesi gibi ilave cihazlar ile sistem emniyeti artırılır. Bu sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

  ’’İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ EK III 2.3 Maddesi gereği İşletmelerde kurulu bulunan veya olması gereken Elektrik ve topraklama tesisatları, Yangın tesisatları ve Havalandırma tesisatlarının asgari yılda bir kez yetkili Elektrik ve makine mühendisleri veya yetkili kuruluşlarca periyodik kontrole tabii tutulmaları gerekmektedir.

  Elektrik tesisatı ölçüm ve kontrollerimiz kalifiyeli  personel, hassas ve kalibreli ölçüm araçları ile gerçekleştirilmektedir.

  Tekprom tarafından Gerçekleştirilen Tesisat Kontrolleri

  • Topraklama tesisatının ölçüm ve kontrolleri, gövde koruma topraklaması ölçümleri
  • Paratoner tesisatının ölçüm ve kontrolleri
  • Katodik Koruma ölçümleri
  • Elektrik Panosu ölçümleri

 • Kaldırma Ve İletme Makinelerinin Periyodik Kontrolleri

  Çalışma alanlarında ölümlü kazalar ve yaralanmalar dünyanın her yerinde hala çalışma hayatındaki en büyük problemi oluşturmaktadır. Yüksek riskli ekipmanlarla çalışanların güvenliğini sağlamak ancak ekipmanların periyodik olarak kontrolüyle mümkün olabilir. Ekipmanların fonksiyonlarını düzgün olarak gerçekleştirdiği belirli aralıklarla kontrol edilmeli, tespit edilen uygunsuzluklar bir an önce giderilmelidir. Ancak bu yolla çalışanların içinde bulunduğu risk en aza indirgenebilir.

  KALDIRMA VE İLETME MAKİNALARININ PERİYOT ARALIĞI

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

  Tekprom tarafından gerçekleştirilen Kaldırma ve İletme Makinelerinin Periyodik  Kontrolleri

  • Vinç
  • Mobil Vinç
  • Kule Vinç
  • Platform
  • Transpalet
  • Lift
  • Araç Kaldırma Lifti
  • Forklift
  • Caraskal
  • Zincirli Çektirme
  • Halatlı Çektirme
  • Rampa

 • Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri

  Çalışma alanlarında ölümlü kazalar ve yaralanmalar dünyanın her yerinde hala çalışma hayatındaki en büyük problemi oluşturmaktadır. Yüksek riskli ekipmanlarla çalışanların güvenliğini sağlamak ancak ekipmanların periyodik olarak kontrolüyle mümkün olabilir. Ekipmanların fonksiyonlarını düzgün olarak gerçekleştirdiği belirli aralıklarla kontrol edilmeli, tespit edilen uygunsuzluklar bir an önce giderilmelidir. Ancak bu yolla çalışanların içinde bulunduğu risk en aza indirgenebilir.

  İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

  Tekprom  tarafından Gerçekleştirilen Basınçlı Kapların Periyodik  Kontrolleri

  • Buhar Kazanı
  • Kalorifer Kazanı
  • Kızgın Yağ Kazanı
  • Hava Tankı
  • Hidrofor Tankı
  • Boyler
  • Genleşme Tankları
  • Basınçlı Tanklar
  • Otoklav
  • Buharlı Pişirme Kazanları
  • Emniyet Ventilleri

Haberler

Tekprom hakkında haberler

KÜRE TANK AKUSTİK EMİSYON MUAYENESİ
Adres değişikliğimiz hakkında (Yeni irtibat ofisimiz için Tıklayınız)
LPG tankerlerinin akustik emisyon (AE) testi ile değerlendirilmesi hizmetimiz
Vinç Periyodik Muayenesi
Genişleyen TÜRKAK 17020 akreditasyon kapsamımız ile hizmetinizdeyiz