GİZLİLİĞİN KORUNMASI PROSEDÜRÜ

2.1. Gizlilik

 

2.1.1 TEKPROM tarafından ilgili ekipman, kurum ve kuruluşların tüm bilgilerinin gizliliği sağlanmaktadır. TEKPROM bünyesindeki tüm çalışanlar, dış doğrulayıcılar ve oluşturulan komite üyeleri gizliliğin öneminin farkındadır ve gizliliği sağlayacaklarını beyan ve taahhüt ederler (Tarafsız Hizmet ve

kişi, kurum ve kuruluşla tarafsızlığı zedeleyecek ilişkilerde bulunmaz.)

2.1.2 Yetkisi olmayan hiç kimse; kuruluş ya da muayene edilen/edilecek ekipmanların bilgilerini göremez. Bilgisayar ortamında saklanan bilgiler yetkili bilgisayarların server üzerinden girilmesi ile, matbu kayıtlar ise tanımlı dolaplarda ofis ortamında saklanır. Kuruluş veya ekipman ile ilgili bir bilginin üçüncü taraflarca talep edilmesi durumunda o kuruluşun ya da kişinin yazılı izni alınır. TEKPROM’un yasalar uyarınca bu bilgileri açıklaması gerektiğinde, bilgiye konu olan kişi ya da kuruluşa, açıklanacak bilgiler TEKPROM Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazılı olarak bildirilir. TEKPROM, bilgi verdiği kuruluşların bu bilgileri kullandığı faaliyetlerinde gizliliğin korunmasına zarar vermemesini alacağı taahhüt ile sağlar.

2.1.3 Müşteri hakkında, müşteri dışındaki kaynaklardan (örn. davacı, düzenleyiciler) edinilen bilgiler gizli olarak muamele görmektedir.

  1. Güvenlik

Bilgisayar ortamında saklanan dokümanların ve müşteri dosyalarının yetkisiz kişiler tarafından görülmesini engellemek amacıyla harici disk/disklerde korunur ve yedeklenir, yedeklemeler Kayıtların Yönetimi Prosedürüne göre yapılmaktadır.

  1. Taşere edilen faaliyetler süresince üretilen elektronik verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması;

 

 

Taşere edilen faaliyetlerin başlangıcından faaliyet bitimine kadar TEKPROM verilerin gizlilik ve güvenliğinin sağlandığını Protokol veya Taşeron sözleşmesi yapılması aşamasında belirtir.

  1. Tüm muayene sürecinde görev alan personel –sözleşmeli personel veya taşeron dahil- Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Taahhüdü imzalar. Taşeron kurumun da kendi personelinden bu şartı karşılayacak beyanlar alması sağlanır. Bu beyanlara aykırı hareket eden personel için Tarafsızlık Risklerinin Yönetimi Formunda tanımlanan ilgili faaliyetler uygulanır.
  2. Gizlilik ve güvenlik prensipleri bilgisi müşteriye Teklif/Sözleşme Formu ile verilir, imza altına alınır.
GİZLİLİĞİN KORUNMASI PROSEDÜRÜ

Haberler

Tekprom hakkında haberler

KÜRE TANK AKUSTİK EMİSYON MUAYENESİ
Adres değişikliğimiz hakkında (Yeni irtibat ofisimiz için Tıklayınız)
LPG tankerlerinin akustik emisyon (AE) testi ile değerlendirilmesi hizmetimiz
Vinç Periyodik Muayenesi
Genişleyen TÜRKAK 17020 akreditasyon kapsamımız ile hizmetinizdeyiz