Kalite Politikası

Yasa ve standartlar ekseninde; müşterilerine tarafsız, uygunluk değerlendirme çözümleri sunmaktır. Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin amacı tüm taraflara güven telkin etmektedir. Bu taraflar arasında belgelendirilmiş kuruluşlar, bu kuruluşların müşterileri, kamu kurumları, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve toplum yer alır. Güven ilkeleri şunlardır;

  • tarafsızlık,
  • sorumluluk,
  • açıklık,
  • gizlilik
  • şikayetlerin etkin çözümlenmesi.

TEKPROM bu güven ilkelerini aşağıdaki uygulamaları ile sağlar;

- Tarafsızlık:  Tüm müşterilerimizin TS EN ISO IEC 17020 akreditasyon sınırları içerisinde hizmet alma hakkı vardır. Hizmet prosedürlerimiz müşteri farkı gözetmeksizin eşit olarak uygulanır. Uygunluk değerlendirme sürecinin tarafsızlığını tehlikeye düşürebileceğinden, TEKPROM uygunluk değerlendirme hizmeti verdiği alanlarda danışmanlık ve yerinde eğitim hizmetleri vermez.

- Parasal ilişkiler: TEKPROM ortakları ve görevli personeli ile müşterileri arasında doğrudan veya örtülü hiçbir parasal ilişki bulunamaz. Örtülü ilişkiler; dolaylı her türlü bağlantılar anlamına gelmektedir. TEKPROM doğrudan veya dolaylı parasal bağlantılı müşterilerine uygunluk değerlendirme hizmeti sunamaz.

- Sosyal Bağlantı: TEKPROM Uygunluk değerlendirme personeli  müşteri üst yönetiminden; tercihini etkileyebilir her türlü sosyal bağlantılar açısından bağımsız olmalıdır.

- Siyasi İlişkiler: TEKPROM Kararlarını her türlü siyasi baskı ve telkinlerden uzak verir. Siyasi ve bürokratik makamların baskı ve telkinleri, uygunluk değerlendirme kararlarını etkilemez.

- Müşteri Baskısı: TEKPROM’dan rapor alan müşterilerin, rapor uygunsuzluklarına, raporun geçerliliğine yönelik her türlü baskı ve tehditleri, raporun iptali ile sonuçlandırılır.

Haberler

Tekprom hakkında haberler

KÜRE TANK AKUSTİK EMİSYON MUAYENESİ
Adres değişikliğimiz hakkında (Yeni irtibat ofisimiz için Tıklayınız)
LPG tankerlerinin akustik emisyon (AE) testi ile değerlendirilmesi hizmetimiz
Vinç Periyodik Muayenesi
Genişleyen TÜRKAK 17020 akreditasyon kapsamımız ile hizmetinizdeyiz