Tarafsız ve Bağımsızlık Beyanı

Yönetim kurulu tarafsızlık beyanı

TS EN ISO IEC 17020 kapsamında, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şatları Yönetmeliğinde belirtilen kontrol ve testlerde, raporlamanın kontrol ve onay işlemlerinde Teknik Yöneticiye; Tekprom muayene elemanlarına yapacakları muayenelerin sayılarına ve sonuçlarına bakılmaksızın aylık sabit maaşlarının ödenmesi de dahil olmak üzere mali, ticari vs. hiçbir baskı yapmayacağımı Tekprom Yönetim Kurulu adına taahhüt ederim.

Personel tarafsızlık beyanı

TS EN ISO/IEC 17020 A Tipi Muayene Kuruluşunda tüm hizmetlerimi, TEKPROM Uygunluk Değerlendirme ve Gözetim Hizmetleri LTD.ŞTİ. temel ilkeleri olan;

  • Tarafsız
  • Bağımsız
  • Dürüst
  • Kaliteli İş ve Hizmet
  • Gizlilik

ilkelerine bağlı kalarak yapacağımı,  tüm müşteri bilgi ve belgelerini gizli tutacağımı,

Muayene faaliyetleri kapsamındaki tüm  çalışmalarımda varsa önceki çalıştığım firmalara minimum 2 (iki) yıl muayene,  denetim, gözetim hizmeti vermeyeceğimi,

TEKPROM muayene prosedürleri, faaliyetleri, uygulanması ve sonuçları (raporlandırma) konularında ticari ve mali olarak üst yönetimden ve diğer üçüncü taraflardan hiçbir baskıya uymayacağımı,

Müşterimiz ve/veya üçüncü taraflardan gelen şikayet ve itirazları hiçbir etki altında kalmadan mümkün olduğu durumlarda çözümleyeceğimi, mümkün olmadığı durumlarda zamanında ve tam olarak yönetime ileteceğimi,

Tekprom Muayene sonuçları konusunda sistemin bağımsız ve tarafsızlığına zarar verebilecek tüm gelişmeleri üst yönetime bildireceğimi, verilen tüm görevlerde tarafsızlığa risk oluşturabilecek faktörlerden uzak duracağımı beyan ve taahhüt ederim.

Haberler

Tekprom hakkında haberler

KÜRE TANK AKUSTİK EMİSYON MUAYENESİ
Adres değişikliğimiz hakkında (Yeni irtibat ofisimiz için Tıklayınız)
LPG tankerlerinin akustik emisyon (AE) testi ile değerlendirilmesi hizmetimiz
Vinç Periyodik Muayenesi
Genişleyen TÜRKAK 17020 akreditasyon kapsamımız ile hizmetinizdeyiz