Uygunluk Değerlendirme ve Gözetim

Tekprom, muayene faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile kural ve prosedürlerini oluşturmuş ve dökümante etmiştir. Muayene faaliyetlerinde tarafsızlığın önemini anladığını, çıkar çatışmalarını yönettiğini ve tüm faaliyetlerinde objektifliği temin ettiğini, talep edilmeden herkesin erişebildiği bir bildirim olan Uygunluk Değerlendirme ve Gözetim Politikası ile ortaya koymuştur.

 • Muayene faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getirir.
 • Yetkilileri ve personeli, muayene prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışır, personel muayene sayı ve sonuçlarından bağımsız, sabit maaş alarak kazanç sağlar.
 • Muayene faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılamaz, alınan ölçüm ve kontrol neticeleri sahada tutulan formlara yerinde kayıt edilir, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulur, yanlı ve hoşgörüsüz olunmaz.
 • Muayene uygulamasında yer alan tüm yöneticilerinin (üst yönetim), kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet gösterir.
 • Muayene hizmetleri yapılması amacıyla herhangi bir muayene kuruluşu için muayene faaliyetinde bulunulmaz (taşeron olarak işi yüklenme hariç).
 • Çalışanları ve kendi adına hareket eden şahıslar, muayenesi yapılan kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremez.
 • Çalışanları, muayene faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunamaz.
 • Muayene işlemleri sırasında, muayene işlemi yapılacak kuruluşların faaliyetleri ile ilgili olarak, rakip kuruluşlarla ilişki içinde olunamaz.
 • İlgili bütün tarafların verilen muayene hizmetlerine ulaşması için, gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülemez ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanır.
 • Kendi adına hareket eden personeller de dâhil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, muayene faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine aynen uyulur.
 • Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliği sağlanır.
 • Muayene hizmetlerinin sunumunda herhangi bir coğrafi kısıtlama uygulanamaz.
 • Kendisinden doğabilecek kanıtlı zararlar olursa her tür yasal tazminatı ödemesi için mesleki sorumluluk ve 3. Taraf sigortasını güncel tutar.
 • Muayene sisteminin çalıştırılması için gerekli olan mali kaynaklar, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli şekilde korunur ve devamlılığı sağlanır.
 • Şirket sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşların muayene hizmeti üstlenilemez.
 • Muayene hizmetlerinden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek veya gruba üye olmasına ve muayene hizmeti verilecek olan kuruluşların sayısına bağlı olamaz.
 • Sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dâhil olduğu kuruluşlara muayene hizmeti sunulmaz.
 • Hiçbir şekilde muayene hizmeti danışmanlığı sunulamaz veya sağlamaz.
 • Muayene hizmetleri hakkında iç denetim ya da danışmanlık hizmeti almış müşterilerinin, danışmanlık kuruluşu ile Tekprom arasında tarafsızlığa tehdit oluşturabilecek bir durumda muayene hizmeti sunamaz.
 • Herhangi bir danışmanlık kuruluşu ile ve/veya muayene hizmeti verdiği sektörde yer alan herhangi bir kuruluş ile mülkiyet, idare, yönetim, personel, paylaşılan kaynaklar, finansmanlar, sözleşmelerle ilgili olarak herhangi bir ilişkisi olamaz
 • Muayene faaliyetleri ile alakalı danışmanlık kuruluşlarının, “Tekprom” adını kullanarak, muayenenin daha basit, kolay, hızlı ve ucuz olacağını belirten uygunsuz iddiaları söz konusu olursa, bu durumu düzeltmek için, yasal yollara başvurmak dâhil her türlü tedbiri alır.
 • Çıkar Çatışmasını önlemek amacıyla, muayene hizmeti vereceği müşteri kuruluş ile ilgisi olan personeli, kuruluşla ilişiğinin kesilmesini takip eden iki yıl süresince muayene işlemi için görevlendirmez.
 • Muayene faaliyetlerini etkileyebilecek bütün personelle, tarafsız bir şekilde hareket etmesi için, alınan taahhüt ve beyanlarla güvence oluşturulur. Ayrıca, tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara hiçbir şekilde izin verilemez.
 • Personellerinden, kendilerini veya TEKPROM çıkar çatışmasına sokabilecek her hangi bir durumdan haberdar olduklarında bu durumu bildirmelerini istemektedir. Bu tip personel veya kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan tarafsızlığa olan tehditleri tanımlayan girdi olarak, bu bilgiyi kullanacaktır.

Haberler

Tekprom hakkında haberler

KÜRE TANK AKUSTİK EMİSYON MUAYENESİ
Adres değişikliğimiz hakkında (Yeni irtibat ofisimiz için Tıklayınız)
LPG tankerlerinin akustik emisyon (AE) testi ile değerlendirilmesi hizmetimiz
Vinç Periyodik Muayenesi
Genişleyen TÜRKAK 17020 akreditasyon kapsamımız ile hizmetinizdeyiz